02.10.2023 - 19.06.2024

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s bohatou a úspešnou činnosťou.

Krúžok mladých filatelistov zameraný na získavanie, triedenie a výmenu známok. Filatelisti sa učia pod vedením skúsenej filatelistky Mgr. Daniely Schmidtovej základom filatelie a učia sa veľa aj o krajinách z ktorých známky pochádzajú o technikách, ktorými sa známky tlačia, základných motívoch a tvorcoch známok. Mladí filatelisti pracujúci v  krúžku dosiahli aj mnohé významné slovenské filatelistické ocenenia. Výstavy filatelistických exponátov robíme každý rok aj na niektorej z pobočiek našej knižnice.

Cieľom projektu je inšpirovať deti a mladých ľudí k učeniu a povzbudzovať ich k vytrvalosti, trpezlivosti, cieľavedomosti a precíznosti.

starší žiaci – pondelok 15:30 – 19:00 h.

mladší žiaci – streda 17:00 – 18:00 h.

Krúžok sa stretáva dvakrát týždenne v priestoroch pobočky Prokofievova 5. Vyhľadávanie informácií podľa témy známok, vzájomná výmena známok. Vedúca krúžku pani Schmidtová učí deti základným filatelistickým pojmom, spoločne sa pripravujú na každoročnú  slovenskú filatelistickú olympiádu.

Cieľová skupina: Deti a študenti od 6 do 21 rokov.

Termíny a spôsob dojednania stretnutí: prihlásiť sa dá kedykoľvek priamo na pobočke alebo prísť na pondelkové alebo stredajšie stretnutie, ktoré začína o 16,00, resp. 17,00 hod. Môžte sa   sa obrátiť aj na vedúcu krúžku pani Schmidtovú na tel. č. : 0903/346 896