30.01.2017 - 11.02.2017

Pobočky Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Turnianska 10 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Pre našich čitateľov sme si na pobočkách Prokofievova 5, Vavilovova 26, Vavilovova 24 a  Turnianska 10  pripravili nový projekt tzv. tématických dvojtýždňov. Vyberieme pre vás  ponuku tých najlepších, najhodnotnejších a možno aj prekvapivých kníh od autorov alebo s tématikou vybranej krajiny, alebo témy. Od 30. januára  do 11. februára sme vybrali tému Francúzsko a francúzski autori. Knihy sú označené a vystavené priamo na pobočkách a my veríme, že upriamime vašu pozornosť na dobré knihy s rôznych žánrov, ktoré spája práve téma Francúzsko.