15.01.2018 16.00

Pobočka Vavilovova 26 odblit@kniznicapetrzalka.sk | 63520408

Petržalčan František Horniak, ktorý patrí medzi popredných rytcov poštových známok ktoré boli ocenené prestížnymi svetovými aj domácimi oceneniami. Drobná, namáhavá práca oceľorytca vyžaduje pevnú ruku a hodiny, dni a týždne strávené nad najminiatúrnejším umeleckým dielom sveta- poštovou známkou. Mladým filatelistom z Trnavy, Malaciek a Petržalky dopodrobna vysvetlil česko-slovenský patent viacfarebnej tlače známok. Z rozprávania tohto výnimočného umelca, sme sa dozvedeli, že aj obrazy, ktoré prenáša na svoje diela majú svoje osudy a mnohé diela sú niekedy aj dielom krásnych náhod života.