06.06.2022 10,00-10,40h.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti Rodiny s deťmi turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Čítanie z knihy Byť dráčikom je úžasné. Dráčik v tejto knihe je dobrosrdečný a mierumilovný. S deťmi si text prečítame v rôznych emóciách, aké si vopred vyžrebujú. Vlastnoručne si aj vyrobíme šarkanov , ktorí budú mať tváričky s rôznymi emóciami.
Podujatie pre deti MŠ Turnianska