25.10.2016 - 27.10.2016


Rozprávanie o Sviatku všetkých svätých, ktorého vznik sa datuje  už od 4-tého storočia. V západných krajinách  to bolo o niečo neskôr, v 7. storočí. Hneď po Sviatku všetkých svätých prichádza Pamiatka zosnulých, sviatok, ktorý je u nás rozšírený aj pod názvom Dušičky. Tento sviatok má svoju tradíciu od roku 998, kedy opát Odilo v benediktínskom kláštore Cluny zaviedol tradíciu 1. novembra od večera vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň, čiže 2. novembra slúžiť veľkú zádušnú omšu. Hallowee je pôvodne je to  keltský sviatok, ktorý sa oslavoval na prelome letnej a zimnej časti roka. Verilo sa, že vychádzajú škriatkovia, ktorí môžu ovplyvňovať ľudí. Vtedy sa ľudia prezliekali, aby zmiatli tieto bytosti a v podstate to bol večer plný čarov, ktorý Kelti svätili. Tento sviatok sa k nám dostal po roku 1989 a oslavuje sa najmä na rôznych večierkoch a školských karnevaloch. Aký je rozdiel medzi týmito sviatkami si vysvetlíme v knižnici.