06.12.2017 10,45- 11,00 hod.


V pastoračnom centre Kostola Svätej rodiny sa v stredu 6. decembra 2017 uskutoční predvianočné stretnutie pre seniorov, ktorého súčasťou bude aj naša knižnica. Knihovníci Vierka a Andrej priblížia v rozprávaní a prezentácii históriu tradície stavania betlehemov ( jasličiek) na námestiach, v kostoloch, aj v našich domácnostiach. Súčasťou stretnutia bude aj výstava betlehemov, ktorú pripravia petržalské zoskupenia seniorov: denné centrá, Združenie kresťanských seniorov a Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Petržalka.