12.04.2017 17,00- 19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Pozývame vás na ďalší sprievodný program k výstave Petržalka 1973-1989 II. Moderuje pani Petra Ázacis.

Druhým sprievodným podujatím k výstave Petržalka 1973-1989 II. sa stala beseda o histórii petržalského basketbalu a hádzanej. Pozvanie prijali tréneri Ján Groidl a Tomáš Kuťka, ktorí stáli pri vyhľadávaní a práci s mladými športovými talentami. Ich rozprávanie doplnila aj pani Anna Budinská, ktorá spolu s manželom Jánom Budinským dlhé roky učila na Základnej škole na Lysenkovej ul. ( dnešnej Záporožskej ul. ). Škola sa stala v 70-tych a 80-tych rokoch strediskom, kde sa hádzanej venovali veľmi intenzívne a kde sa zrodilo aj mnoho kvalitných hráčov a hráčiek. O svoje spomienky na začiatky basketbalu v Petržalke sa s prítomnými podelil pán Robert Schnürmacher. Beseda bola pre mnohých zároveň stretnutím po mnohých rokoch, kde si s úsmevom zaspomínali na mnohé chvíle prežité na ihriskách. Besedu moderovala pani Petra Ázacis, ktorej „srdcovou“ témou je práve hádzaná.