06.09.2023 - 28.06.2024

st 13.00 - 19.00 h. | Prokofievova 5
pi 13.00 - 16.30 h. | Vavilovova 26 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori

Hudobná terapia – cesta k duševnému zdraviu

 Bratislava, 26.9.2022 – Miestna knižnica Petržalka odštartovala školský rok novinkou v ponuke aktivít. V spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum Amadeus otvorila priestory svojej pobočky na Prokofievovej ulici muzikoterapii. Spoznávať jej prínosy tu budú môcť nielen individuálni klienti špecializovaného centra cielenej muzikoterapie, ale prostredníctvom rôzne zameraných workshopov aj širšia verejnosť. Miestna knižnica Petržalka nimi reaguje na aktuálne potreby občanov mestskej časti, ktoré sa týkajú najmä práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj inklúzie a integrácie detí v školskom prostredí.

Knižnica, okrem sprístupňovania fondov, poskytovania informácií, starostlivosti o priestory a zázemie pre čitateľov, môže v širšom slova zmysle otvárať cestu k umeniu a umeleckému zážitku. Literárnemu, výtvarnému, hudobnému. Stáva akousi rodinnou obývačkou a miestom terapeutického pôsobenia umenia. Špecializované workshopy pripravujeme aj pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Priestor tu nájdu i rodičia detí (i deti) ovplyvnené konfliktom na Ukrajine, či aktívni seniori s chuťou starať sa o svoju vitalitu.“, vysvetľuje PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka.

Spoločne tu vytvárame čosi nové. Pre rôzne skupiny návštevníkov, partnerov a spolupracovníkov kultúrneho stánku. Pre pedagógov petržalských škôl pripravujeme napríklad informácie o možnostiach hudobných aktivít pri inklúzii a integrácii detí so zdravotným znevýhodnením, alebo pri predchádzaní negatívnych prejavov správania, ale aj špecializovaný workshop zameraný na prácu s vlastným hlasom. Deti so zdravotným znevýhodnením tu objavujú nový priestor umenia a svoju osobnú cestu k hudbe.“, dopĺňa Mgr. Jana Klúčiková, MBA, riaditeľka neziskovej organizácie.

Prostredníctvom umenia človek objavuje nové svety, uvoľňuje nahromadené napätie, rozvíja predstavivosť, hravosť a kreativitu, komunikáciu, rozvíja seba i svoje okolie. Na človeka pôsobí bez ohľadu na to, či vie maľovať, písať, alebo hrať na hudobný nástroj. Knižnica ako priestor, ktorý otvára cestu do rôznych jeho zákutí, je skutočne  plná života, komunikácie i relaxácie, nových podnetov, informácií a zážitkov. Stačí po nich siahnuť.