15.05.2024 10,00- 11,00 hod.

Pobočka Vavilovova 24 Pre deti vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie inšpirované výstavou Bienále ilustrácií 2023.

Spôsob realizácie: Vyskúšame si, aké to je byť ilustrátorom. Deti na základe krátkeho textu, vytvoria vlastnú ilustráciu. Porovnáme ich ilustráciu z rôznymi verziami jedného titulu, ktoré v priebehu rokov ilustrovali viacerí ilustrátori. Navštívime výstavu Bienále ilustrácií 2023 na pobočke Vavilovova 26 a deti budú mať za úlohu vybrať najkrajšiu ilustráciu.

Cieľ: Priblížiť deťom čo je ilustrácia a prečo je dôležitá.

Cieľová skupina:  1.stupeň ZŠ

Trvanie: 60 min.