23.03.2021 - 26.03.2021

Pobočka Vavilovova 26 Pre deti Pre dospelých Pre mládež vavilovova26@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna

Román Chlapec na vrchole hory je určený viac-menej detskému čitateľovi, niektoré okolnosti sú schválne zjednodušené a podané cez témy lásky, pomsty, priateľstva či zrady. Teda všetko to, čo deti tak radi nachádzajú aj v súčasných moderných príbehoch. Tu však cez ne spoznávajú skutočné dejiny. Dospelých zase John Boyne varuje, ako ľahko sa dá manipulovať s detskou dušou. Je skutočne také jednoduché skaziť nevinného? Boylov žalospev nie je žalobou, ale konštatovaním, že hoci môže byť ľudská pamäť selektívna, spomienky a skutky vždy dobehnú naše svedomie. A kto raz pocíti hanbu, pochopí aj krutosti, ktorých bol súčasťou. Ako malý chlapec z vrcholu hory.

Daniel Hevier ml.

prevzaté z : https://www.litcentrum.sk/recenzia/chlapec-na-vrchole-hory

Online podujatie o knihe írskeho prozaika Johna Boyna Chlapec na vrchole hory realizuje s troma triedami 8. ročníka Cirkevnej základnej škole Narnia Mgr. Viera Némethová