19.09.2023 10,00- 11,00h.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti Pre mládež turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Obsahom informačnej výchovy v knižnici je zoznámenie žiakov  so všetkými službami, ktoré naša knižnica ponúka, s prácou s online katalógom.

  • Prečo mám chodiť do knižnice?
  • Komu a načo slúži knižnica?
  • Môžem si požičiavať knihy z domu?
  • Ako hľadať v katalógoch?

Podujatie je určené žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom SŠ.

Podujatie pre deti z MŠ Turnianska 6.