15.06.2022 9,00- 10,00h.

Pobočka Vavilovova 26 Pre deti Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna

Obsahom informačnej výchovy v knižnici je zoznámenie žiakov  so všetkými službami, ktoré naša knižnica ponúka, s prácou s online katalógom.

  • Prečo mám chodiť do knižnice?
  • Komu a načo slúži knižnica?
  • Môžem si požičiavať knihy z domu?
  • Ako hľadať v katalógoch?

Podujatie je určené žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom SŠ.

Podujtaie pre študentov 9. ročníka ZŠ Turnianska 10.