01.10.2019 - 07.10.2019

Pobočky Dudova 2, Turnianska 10, Vyšehradská 27 Pre deti Pre mládež dudova2@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 18 28 FREE WI-FI zóna

Obsahom informačnej výchovy v knižnici je zoznámenie žiakov  so všetkými službami, ktoré naša knižnica ponúka, s prácou s online katalógom a prezentácia aktuálnych výstav alebo podujatí na jednotlivých pobočkách. O tom, ako funguje knižnica, ako pracujú knihovníci a aké  krásne knihy deti a ich rodičia môžu v knižnici nájsť sa porozprávame s deťmi z Materskej škôlky z Vyšehradskej ulice.

Deťom predstavíme knihy Magdalénka a psík v knižnici a Franklinova lietajúca knižnica.