8,00- 11,00 h.

Pre deti Pre mládež

Obsahom informačnej výchovy v knižnici je zoznámenie žiakov  so všetkými službami, ktoré naša knižnica ponúka, s prácou s online katalógom.

  • Prečo mám chodiť do knižnice?
  • Komu a načo slúži knižnica?
  • Môžem si požičiavať knihy z domu?
  • Ako hľadať v katalógoch?

Podujatie je určené žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom SŠ.

Podujtaie pre žiakov 5.  ročníka ZŠ na Nobelovom námestí.