19.06.2019 - 27.06.2019

Pobočka Vavilovova 26 vavilovova26@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 716, WI-Fi FREE zóna

Pozývame vás na malú jedinečnú výstavu prác detí z materskej školy Bulíkova v Petržalke. Vernisáž výstavy spolu s predstavením projektu sa uskutoční 19. júna o 16,00 na pobočke Vavilovova 26.

Materská škôlka na Bulíkovej ulici  pod vedením Mgr. Soni Hanzalovej- riaditeľky škôlky a pani učiteľky Bc. Marcely Szabóovej zostavili v spolupráci s partnerskou škôlkou Pillgwenlly C.P. School, Newport, Spojené kráľovstvo vo Walese medzinárodný projekt pod názvom Ja a môj svet.

Projekt je zameraný na na skúmanie vlastnej identity, rodiny, domova, kultúry, krajiny, planéty Zem a vytvorenie knihy Ja a môj svet.

Deti si vytvárajú knihu vo formáte A3 zo všetkých prác, ktoré počas trvania projektu vznikli a zároveň  je ich práca doplnená prácami ako lego modely, výkresy a iné veľmi pekné dielka.

Projekt Ja a môj svet je zameraný na skúmanie vlastnej identity, rodiny, domova, kultúry, krajiny, planéty Zem a vesmíru.  Každé dieťa si vytvára v priebehu školského roku svoju vlastnú knihu. Tvorbe jednotlivých stránok predchádzajú aj ďalšie výchovno – vzdelávacie aktivity. Po zverejnení výsledkov súťaže o nové logo mestskej časti Bratislava-Petržalka pani učiteľky spolu s deťmi vytvorili ďalšiu stránku z pripravovanej knihy – Moje sídlisko, najbližšie okolie materskej školy. Počas vychádzky deti pozorovali a spoznali budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave a umelecké dielo sochára Štefana Prekopa Slnečné hodiny.  Fotografie sme v škole vytlačili, deti si ich vystrihovali a nalepovali na stránku vynikajúcej knihy. Na interaktívnej tabuli sa zoznámili s novým logom Petržalky využijúc ďalší digitálny nástroj – skladali logo ako e-puzzle. Pochopili, že slová sa dajú vyjadriť aj obrázkom – logom, piktogramom. Po týchto aktivitách fotografie z vychádzky doplnili svojou kresbou loga Petržalky. Deti pod vedením pani učiteliek spracovávali aj témy Bratislava, Slovensko, Európa, Zem a vesmír.

Výstava bude nainštalovaná na pobočke Vavilovova 26 a navštíviť ju môžte vo výpožičných hodinách knižnice.