04.02.2020 - 28.02.2020

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Ak ste si doteraz mysleli, že poznáte rozprávku O troch malých prasiatkach, mýlili ste sa… Alexander T. Wolf humorným spôsobom podáva svoju verziu toho, čo sa naozaj stalo, keď stretol tri malé prasiatka…
Auto podal príbeh tak, ako mu ho prerozprával vlk.Otočil uhol pohľadu a deti sa konečne dozvedia aj druhú stranu príbehu. Nie vždy to, čo sa na prvý pohľad zdá zlé, takým aj naozaj je. Či jeho verzii udalostí uveria, je už druhá vec.

Na podujatí si porovnáme rozprávku s jej pôvodnou verziou a vyriešime krížovku s tajničkou, ktorá pomôže prasiatkam pred vlkom utiecť.