30.03.2022 10,00- 11,00 h.

Pobočka Vyšehradská 27 Pre deti vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 717, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl realizované pomocou knihy Marse Diane Arnoldovej

Realizácia: Popri čítaní ukážok z knihy sa budeme s deťmi rozprávať  o zvieratkách a využívať pri tom pripravenú obrázkovú prezentáciu.

Cieľ: Cieľom podujatia je vysvetliť  deťom, že nie vždy ide všetko podľa našich predstáv a plánov a život nám môže priniesť aj nové, nečakané a skvelé príležitosti.

Cieľová skupina: Deti materských škôl

Trvanie: 35 min.