26.03.2018 - 28.03.2018

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

O veľkonočných tradíciách na Slovensku sa s deťmi porozprávame prostredníctvom knihy Slovenský rok od Rastislavy Stoličnej- Mikolajovej