26.03.2018 - 28.03.2018

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

O veľkonočných tradíciách na Slovensku sa s deťmi porozprávame prostredníctvom knihy Slovenský rok od Rastislavy Stoličnej- Mikolajovej