15.11.2018 14,00- 15,00 hod.

Pobočka Furdekova 1 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl na tému jesene a zmeny ročných období realizované pomocou kníh Štyri ročné obdobia s mackom Puf, Viktorka ide do škôlky a Krtko a jeseň.
Spôsob realizácie: Prečítame si 2 príbehy, v ktorých budú musieť deti odhaliť, čo všetko sa tam udialo a patrí iba k jeseni. Porozprávame sa o zmenách prírody, počasia a porovnáme tieto zmeny s ostatnými ročnými obdobiami. Povieme si, čo všetko sa dá robiť iba na jeseň a spomenieme, ako si práve na jeseň uctievame našich zosnulých, ale i čo je to Halloween.
Cieľ: Naučiť sa rozlíšiť ročné obdobia a ich zmeny, spoznať jesenné sviatky a zvyky.
Cieľová skupina: deti MŠ
Trvanie: 45 min.
ZŠ Lachova- krúžok Malý ekológ