02.03.2018 10,00- 11,00hod.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Predstavenie knihy o krokodílovi Johannesovi, interaktívne čítanie spojené s premietaním prezentácie.

Rozprávka pre najmenšie deti o krokodílovi, ktorý má pocit že je iný. Žiaden z jeho pokusov patriť do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku.Prostredníctvom príbehu deťom vysvetliť, že byť “iný” nemusí znamenať nič negatívne. Pomôcť deťom pochopiť, aké dôležité je byť spokojný a zostať sám sebou ale zároveň aj rešpektovať iných a viesť deti k empatickému správaniu.
Materská škôlka Ševčenkova – mačiatka