24.05.2018 8,30- 15,30 h.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Školská knižnica ako lusk! je názov seminára, ktorý sme zastrešili na pobočke Turnianska 10 vo štvrtok 24. mája 2018. V spolupráci s Indícia vytvoril lektor, propagátor literatúry a človek, ktorému školské knižnice nie sú ľahostajné Tibor Mrkvička Hujdič tvorivé prostredie a „nápadovňu“, ako zlepšiť prostredie a podmienky u našich kolegov – knihovníkov v školských knižniciach.