13.12.2022 9,00- 10,00 hod.

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre 4. ročník ZŠ inšpirované knihami Kde rastú peniaze? a Finančná gramotnosť základnej školy v kocke.

Obsah: Pomocou jednotlivých úryvkov z knihy od D. Proškovej prejdeme históriou financií, spôsobmi ich získavania, možnosťami platenia kedysi a dnes. Povieme si, čo je sporenie, vreckové, poistenie, úrok…Ukážeme si, ako vyzerajú naše bankovky, aj bankovky niektorých krajín. Nevynecháme ani aktivity s bankovkami a mincami a úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti.

Trvanie: 45 min.

Cieľ: Rozvoj finančnej gramotnosti detí. Podujatie primeranou formou dopĺňa predmet matematika.