13.04.2023 17:30-19:00h.

Pobočka Turnianska 10 Komunitné stretnutia Pre dospelých Pre mládež Seniori turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Poetická óda na súperenie medzi mužmi a prírodou.

Dokument filmárky Salomé Jashi sleduje mohutné a prastaré stromy prepravované – s veľkými nákladmi a nepríjemnosťami – z pobrežia Gruzínskej republiky do súkromnej záhrady bohatého a politicky mocného muža.