28.03.2018 10.00- 11,00 hod.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Krásu pôvodných autorských rozprávok H.CH. Andersena predstavíme deťom interaktívne počas celého školského roka. MŠ Bohrova