26.05.2022 10,20


Rozprávanie o inšpiratívnych a motivačných  knihách s klientmi Domu sociálnych služieb MOST. Biblioterapeutické stretnutia vedie metodička a  knihovníčka Mgr. Viera Némethová.