18.04.2024 10,20- 12,00h.

Pobočka Prokofievova 5 Komunitné stretnutia Znevýhodnení prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Rozprávanie o inšpiratívnych a motivačných  knihách s klientmi Domu sociálnych služieb MOST. Biblioterapeutické stretnutia vedie metodička a  knihovníčka Mgr. Viera Némethová.