30.03.2022 - 31.03.2022

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Prvky fantasy literatúry vieme odčítať už v mýtoch, bájach, legendách a rozprávkach.

Na začiatku 20. storočia sa objavujú aj prvé fantasy romány pre deti, z ktorých možno spomenúť Petra Pana od sira J. M. Barrieho, Alicu v krajine zázrakov od Lewisa Carrolla a Čarodejníka z krajiny Oz od L. F. Bauma.

O fantasy literatúre sa bude metodička knižnice Mgr. Viera Némethová rozprávať so žiakmi 7. ročníka Cirkevnej základnej školy Narnia v Petržalke.

O fantasy, novinkách v tomto žánri a knižných sériách, ktoré sú “ zlatým fondom“ milovníkov fantasy sa v rámci online dištančného vzdelávania porozprávame s troma triedami siedmakov z tejto školy.