27.02.2024 - 29.02.2024

Pobočka Furdekova 1 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Podujatie pre deti materských škôl realizované pomocou knihy C. Sorosiak o capkovi Leopoldovi, ktorý mal rád knihy.

Obsah: Prečítame si príbeh o Leopoldovi, ktorý presviedča svojich priateľov, prečo je dobré čítať knihy, kam sa pomocou nich môžeme dostať a koho stretnúť… Keďže je marec mesiacom knihy, s deťmi sa porozprávame o vzniku, výrobe kníh, načo sú nám knihy a kde všade sa k nim dá dostať.

Trvanie: 35 min.

Cieľ: Upozorniť na význam kníh a čítania už v detskom veku.