03.03.2020 14,00

Seniori

Knižnica môže prísť aj za svojimi čitateľmi. Naši knihovníci Viera Némethová a Andrej Blaas pravidelne prichádzajú na pozvanie Domova tretieho veku na Poloreckého ulici , kde ako veríme, sme začali dobrú spoluprácu a budeme postupne klientom tohto zariadenia predstavovať mestá a krajiny celého sveta z pohľadu literatúry, histórie, zaujímavostí a predstavenia osobností.