27.06.2016 - 19.08.2016

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Pre dospelých Pre mládež prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Srdečne všetkých pozývame na novú interaktívnu výstavu, ktorá približuje život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Poskytuje informácie o spôsobe života týchto druhov, o ohrození a obnove riečneho ekosystému, ktorý je ich životným prostredím, ako aj o opatreniach, pomocou ktorých môžeme pomôcť ich prežitiu v človekom narúšanej krajine. Výstava  ponúka žiakom možnosť hravou formou absolvovať hodinu biológie a naučiť sa niečo o ochrane prírody.