27.02.2017 17,00- 18,00h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Pozývame vás na komentovanú prehliadku k výstave, ktorú sme včera slávnostne otvorili- Petržalka 1973-1989 II. časť. Výstavou nás prevedie garant projektu Taká bola Petržalka Mgr. Ľuboš Kačírek PhD. z katedry etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava.