27.02.2017 17,00- 18,00h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Pozývame vás na komentovanú prehliadku k výstave, ktorú sme včera slávnostne otvorili- Petržalka 1973-1989 II. časť. Výstavou nás prevedie garant projektu Taká bola Petržalka Mgr. Ľuboš Kačírek PhD. z katedry etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava.