05.06.2023 - 07.06.2023

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Podujatie pre deti materských, aj 1. stupňa základných škôl vo veku 4-7 rokov realizované pomocou knihy rovnomenného názvu K. Mikhalitsyny.
Obsah: Deti dostanú za úlohu popísať známe stromy, ktoré rastú v okolí (pri tejto príležitosti si pomenujeme aj časti stromov). Potom si prečítame milý príbeh o klíčku v parku, ktorý nevie, akým stromom bude. Povieme si niečo o najznámejších stromoch, ich plodoch, využití a podľa čoho ich vieme rozoznať. Podujatie doplní aktivita priraďovania názvov stromov k obrázkom podľa znakov, o ktorých sme hovorili.
Trvanie: 35 min.
Cieľ: Podnietiť záujem detí o stromy a prírodu okolo seba.
Pomôcky: kniha, projektor, počítač, plátno, prezentácia, obrázky stromov

Podujatie pre MŠ Vyšehradská