06.02.2023 9,15-10,00 h.

Pobočka Vyšehradská 27 vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 64 46 FREE WI-FI zóna

Podujatie pre deti materských, aj 1. stupňa základných škôl vo veku 4-7 rokov realizované pomocou knihy rovnomenného názvu K. Mikhalitsyny.
Obsah: Deti dostanú za úlohu popísať známe stromy, ktoré rastú v okolí (pri tejto príležitosti si pomenujeme aj časti stromov). Potom si prečítame milý príbeh o klíčku v parku, ktorý nevie, akým stromom bude. Povieme si niečo o najznámejších stromoch, ich plodoch, využití a podľa čoho ich vieme rozoznať. Podujatie doplní aktivita priraďovania názvov stromov k obrázkom podľa znakov, o ktorých sme hovorili.
Trvanie: 35 min.
Cieľ: Podnietiť záujem detí o stromy a prírodu okolo seba.
Pomôcky: kniha, projektor, počítač, plátno, prezentácia, obrázky stromov

Podujatie pre MŠ Vyšehradská