07.05.2024 9,00-10,00 h.

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Podujatie pre deti materských, aj 1. stupňa základných škôl vo veku 4-7 rokov realizované pomocou knihy rovnomenného názvu K. Mikhalitsyny.
Obsah: Deti dostanú za úlohu popísať známe stromy, ktoré rastú v okolí (pri tejto príležitosti si pomenujeme aj časti stromov). Potom si prečítame milý príbeh o klíčku v parku, ktorý nevie, akým stromom bude. Povieme si niečo o najznámejších stromoch, ich plodoch, využití a podľa čoho ich vieme rozoznať. Podujatie doplní aktivita priraďovania názvov stromov k obrázkom podľa znakov, o ktorých sme hovorili.
Trvanie: 35 min.
Cieľ: Podnietiť záujem detí o stromy a prírodu okolo seba.
Pomôcky: kniha, projektor, počítač, plátno, prezentácia, obrázky stromov

Podujatie pre  ZŠ Pankúchova