13.11.2023 10,00-11,00 hod.

Pobočka Vyšehradská 27 Pre deti vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 717, FREE WI-FI zóna

Charakteristika:

Podujatie pre deti realizované pomocou knihy Kto rastie v lese od K. Mikhalitsyny. Príbeh od jazvecovi, ktorý s pomocou ostatných zvieratiek zachráni les pred požiarom.

Spôsob realizácie:

Prečítame si knihu Kto rastie v lese. Spolu jazvecom s hlavným hrdinom knihy sa zamyslíme nad stromami a rastlinami rastúcimi v lese. Porozprávame sa s deťmi, ktoré plody lesa sú jedlé a ktoré sú jedovaté a porovnáme rastliny a stromy rastúce v lese a sadoch.

Cieľ:

Ukázať deťom, že les je domovom mnohých zvierat a zdrojom ich obživy.

Cieľová skupina: deti MŠ

Trvanie: 40 min.