19.12.2019 - 20.12.2019


Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl na motív knihy Ch. Tielmanna o chlapčekovi Kubkovi.

Spôsob realizácie: Prečítame a prezrieme si v obrázkovej prezentácii pôvabný príbeh o Kubkovi, ako sa pripravuje na Vianoce.

Dej je prispôsobený slovenským reáliám, takže si porozprávame aj o zvykoch a tradíciách počas adventu a priblížime si úlohu Mikuláša a Ježiška.

Nevynecháme ani rozprávočku s témou adventu a na záver si ozdobíme vianočný stromček papierovými ozdobami.

Súčasťou podujatia bude aj obľúbené prezeranie kníh k téme.

Cieľ: Jednoduché priblíženie adventného obdobia a vysvetlenie niektorých zvykov deťom predškolského veku.

Pomôcky: kniha, projektor, počítač, plátno, prezentácia, flipchart, papiere s obrázkami, magnetky

Cieľová skupina: deti MŠ

Trvanie: 40 min.