11.04.2022 - 28.07.2022

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

V spolupráci s Mestskou časťou Bratislava- Petržalka a  neziskovou organizáciou JA Slovensko, n.o. sú pre plnoletých utečencov z Ukrajiny dostupné BEZPLATNÉ kurzy slovenského jazyka.Tieto kurzy sa budú realizovať v čitárni pobočky Prokofievova 5.

Pre registráciu na kurz prosím vyplňte formulár.