20.06.2018 10,00- 11,00 h.

Pobočka Vavilovova 24 vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 24 06 13 FREE WI-FI zóna

Cieľ hodiny: Navodiť diskusiu o ochrane komunikácii. Aká dôležitá je komunikácia a ako dôležité je komunikovať tak, aby mi ostatní rozumeli.

Priebeh vyučovacej hodiny:
1. Sústredenie
– určenie pravidiel: – keď niekto hovorí, ostatní počúvajú
– vždy hovorí iba jeden
– keď zdvihneme nad hlavu ruku, všetci zostanú ticho a pozorne počúvajú
– neurážame sa. Iný názor si vypočujeme a potom argumentujeme

2. Uvoľnenie
– prechádzame pomocou časového tunela do minulosti
– Ako návštevníci z budúcnosti žijeme v osade z doby ľadovej. Navzájom sa predstavujeme a vymýšľame si svoje vlastné prehistorické mená.
– Rozprávame v neurčitkoch a občas vydávame zvuky.
– Zoznámime sa s rodinou náčelníka Tatumaia- jeho ženou Tagumai a dcérou Tafi.
– Aká môže byť Tafi?

3. Vstup do role
– Tafi ide s Tatumaiom na lov (rozprávanie) rýb.
– My sledujeme celú ich cestu krajinou, ktorú pomaly vytvárame z látok – močiare plné bobrov, skaly, stromy, lúka na lov mamuta až po jazero plné rýb.
– Tata Tatumai nám vysvetľuje ako sa lovia ryby oštepom. Skúšame hádzať virtuálny oštep do jazera.
– Tatovi Tatumaiovi sa zlomil oštep. Dedina je ďaleko a Tafi nemôže poslať samú po nový oštep.

– Rozprávanie o tom ako Tafi zbadala na druhom brehu cudzinca. (Tata Tatumai sa snaží opraviť oštep).

– Tafi komunikuje s cudzincom – pomáhame Tafi vysvetliť cudzincovi, že má ísť do dediny

– Tafi kreslí list cudzincovi. Popisuje kadial má ísť domov do osady po nový oštep.

– Cudzinec prichádza do dediny. Dáva list Tagumai. Aké z neho mohla Tagumai vyvodiť závery?

4. Riešenie problému
– Celá dedina poviaže cudzinca a vydajú sa k jazeru zachrániť Tafi a Tatumaia.
– Tafi vysvetľuje svoj list.

– Rozdelíme sa do dvojíc a navzájom si nakreslíme príbeh na kusy kože zo zvieraťa (kúsky papiera).
– Kúsky kože si vymeníme a skúsime opísať príbeh, ktorý sa tam odohráva.

– diskusia o tom, že je dôležité napísať list, povedať niečo tak, aby mi ostatní rozumeli.
Pomôcky: farebné látky, tabuľa, hárky papiera, fixky/pastelky