07.07.2022 17,00- 18,00 hod.

Pobočka Furdekova 1 Pre deti Rodiny s deťmi furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna
Pozývame na workshop ku knihe LULU A CITA, ZÁHADA POKAZENEJ NÁLADY, ktorú odporúča aj Slovenská komora logopédoov.
Táto kniha vznikla na základe spolupráce dvoch logopedičiek Ľudmila Mičianová a Zlatice Hoppanovej, ktoré svoje praktické a akademické vedomosti o kvalitnej detskej knihe pretavili do tohto diela. V knihe nájdete krásne ilustrácie od Eleny Rabčanovej. Tento malý tím úzko spolupracoval, aby text a ilustrácie úplne korešpondovali, vďaka čomu sa podporuje u detí porozumenie.
Kedy?
Vo štvrtok 7. júla 2022 o 17,00 na pobočke Furdekova 1
Pozývame všetkých rodičov a ich deti.