20.05.2019 - 24.05.2019

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

budeme pracovať s knihami o dinosauroch, obzvlášť s knihou s názvom Dinosaury a iné prehistorické  zvieratá, spoločne pozbierame fakty zo života prehistorických

zvierat, zostrojíme kostru obľúbeného dinosaura. Vylúštime osemsmerovky a krížovky a z časti textov rozlúštime informácie o najznámejších prehistorických predátorov. Samozrejme nebude chýbať čítanie príbehu z knihy Rozprávky o dinosauroch.

Zem sa vyvíjala  milióny rokov. Menilo sa počasie, ľudia, zvieratá. Záujem neustále pútajú praveké zvieratá . Ako žili? Vydajte sa na výpravu do minulosti, načerpajte nové vedomosti!