06.06.2023 9.00-10.00 hod.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre materské školy, vhodné aj pre špeciálne triedy, ktoré je orientované na vzťahy v rodinách s ohliadnutím sa za MDŽ, MDD a nadchádzajúceho medzinárodného dňa otcov.

Obsah: Na úvod si s deťmi prečítame knihu „Malá Líška od Carolina Rabei“ o sile priateľstva, rodinných putách a ochote pomáhať. V rámci diskusie sa s deťmi porozprávame o ich najlepších kamarátoch, o vzťahoch s rodinnými príslušníkmi a ako zvyknú pomáhať doma a druhým navôkol. Následne si v rámci kreatívnej časti podujatia vyrobíme papierovú líšku s použitím lepidla a tvrdého papiera. Deti si pri výrobe líšky budú prehlbovať svoju trpezlivosť s lepením malých častí na tvrdý papier.   

Cieľ: Uvedomiť si silu rodinných väzieb, priateľstva a vyrobiť si originálnu papierovú líšku.

Cieľová skupina: deti MŠ

Trvanie: 40 min.