13.11.2023 10:00- 11,30 hod.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Divadelné predstavenie na motívy knihy Jána Uličianskeho. Príbeh o malej princeznej, ktorá túži nájsť na našej Zemi svoje miesto, svoju adresu, svoju mamu. Divadelné predstavenie rieši celospoločenské témy, preto je vhodné pre deti od 10 rokov. Účinkuje divadlo TUŠ.

Po predstavení nasleduje beseda so spisovateľom Jánom Uličianskym a vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou z Trio publishing.