04.12.2018 - 07.12.2018

Pobočka Turnianska 10 Komunitné stretnutia Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Knihovníčka Henrietka si s deťmi číta na pokračovanie knihu podľa vlastného výberu skupiny.  Tretiaci z ŠKD na Turnianskej ulici si napr. vybrali knihu Davida Waliamsa Polnočná banda a knihu J.R. Rowlingovej Harry Potter .