05.04.2018 17,00- 19,00 hod.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Pozývame vás na aprílové stretnutie s Zdenkou Wenzlovou Švábekovou o jej najnovšej knihe Nesmieš povedať. Zdenka Wenzlová Švábeková je známa ako podnikateľka, ktorá získala v tejto oblasti viacero významných ocenení prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Metro – dobrý podnikateľ Via Bona Slovakia. Patrí k úspešným ľuďom, ktorí o svojich filantropických aktivitách neradi hovoria na verejnosti. Dobročinnosti sa venuje prostredníctvom osobného kontaktu a svoj podiel na nej prevažne nezverejňuje. V mladosti bola žiačkou básnika, prekladateľa a publicistu Vojtecha Mihálika, ktorý ju ako mnohých iných učil básnickému remeslu. Publikovala v novinách a časopisoch, ako aj na internetových stránkach. V roku 2017 nesmelo vstúpila do sveta poézie svojou prvou básnickou zbierkou Roztavené putá, v ktorej pravdivo poukázala na lásku z jej opačnej strany.

Projekt Medziriadkovanie so slovenskými autorkami a autormi kníh zo súčastnosti pokračuje na pobočke Turnianska 10.