06.12.2022 - 07.12.2022

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27 Pre deti Rodiny s deťmi furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Svätý Mikuláš, čert a anjel neobídu ani tento rok našu knižnicu. Privítame ich spoločne na detských a rodinných pobočkách.

6.12.2022

9,00- Vavilovova 24

10,00- Furdekova 1

11,00- Vyšehradská 27

13,00 – Turnianska 10

14,15 – Prokofievova 5

 

7.12.2022

10,00- Klinika pre deti a dorast A. Getlíka, nemocnica Antolská 5