12.04.2022 12,30- 14,00h

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Knižnice sú súčasťou ľudskej histórie niekoľko tisícročí.

Prečo využívať knižnicu aj dnes? Čo v nej nájdeme?

Na tieto a podobné otázky budeme hľadať odpovede s deviatakmi z Cirkevnej základnej školy Narnia.