Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Miestna knižnica Petržalka založila  novú tradíciu adventných stretnutí riaditeľky knižnice a knihovníkov jednotlivých pobočiek s najaktívnejšími čitateľmi našej knižnice  spojených s poďakovaním za priazeň, ktorú svojím celoročným záujmom o čítanie v našej knižnici prejavujú. Adventné stretnutie s názvom „Moje obľúbené miesto – knižnica“ a uskutočnilo v utorok 8.12. 2015 o 17.00 h. v príjemnej a priateľskej atmosfére pri šálke čaju či kávy, vianočného punču a dobrých koláčikov.  Stretnutie  doplnili krátkym hudobným vstupom žiaci hudobného odboru ZUŠ Jána Albrechta v Petržalke. Každý z prítomných vybraných 40 čitateľov dostal Čestný preukaz čitateľa na rok 2016, ktorý ho oprávňuje využívať všetky služby našej knižnice poskytovanej čitateľom po celý rok 2016 bezplatne.