12.04.2018 - 19.04.2018

Pobočka Prokofievova 5 Pre mládež prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Témy:

Od balady po triller – Ján Botto: Margita a Besná, Žltá ľalia, K.J. Erben: Kytice – porovnanie s novšími dielami svetovej literatúry

Mor ho! Báseň Sama Chalupku v kontexte tém dnešnej spoločnosti- extrémizmus, násilie, nenávisť

Rozprávky pre každého.  Malý princ a jeho autor- príbeh pilota Exupéryho a chlapčeka so šálom.   Prečo svet potrebuje rozprávky? Michael Ende: Nekonečný príbeh a Hodinový kvet

Rómeo a Júlia dnes. Shakespearov príbeh lásky a prežívanie vzťahu v rozdielnosti (kultúra, vek, náboženstvo, predsudky, znevýhodnenie (zdravotné a sociálne)

 

 

Mor ho! Báseň Sama Chalupku v kontexte tém dnešnej spoločnosti- extrémizmus, násilie, nenávisť.

A ty, mor ho! – hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu,
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom

Kto by nepoznal tento text? Je aktuálny aj dnes? Samo Chalupka svoju utkvelú a priebojnú myšlienku o práve ľudu na slobodu a rovnosť mohol najlepšie vyjadriť pri takej látke, ktorá svojou historickou presnosťou nepútala príliš tvorivú fantáziu. Je právo na slobodu a sebaurčenie aktuálne aj v dejinných udalostiach 20. alebo 21. storočia? Dozvieme sa a porozprávame sa o tom na našom podujatí.

Projekt ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej literatúry určené pre stredné školy. Cieľom projektu je ukázať nadčasovosť a aktuálnosť týchto kníh aj v dnešnom svete. Projekt vedú Mgr. Viera Némethová a Mgr. Petra Mišáková PhD.