01.11.2023 - 30.11.2023

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori Znevýhodnení furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

• Divadlo a workshop pre deti – Rómske rozprávky

Zážitková divadelná inscenácia pre divákov od 5 rokov so živou hudbou, netradičnými bábkami a posolstvom. Predstavenie čerpá z ľudovej slovesnosti, cigánskych príbehov, ale aj riekaniek či básní z knihy Sunoro Viery Kováčovej, ktorá pracuje ako omama v oz Cesta von a participovala na príprave predstavenia Divadla SpozaVoza.

Termín: 4.11.2023 / 10:00 hod. / knižnica Vavilovova 26

 

• Divadlo a beseda pre deti – Malá princezná
Divadelné predstavenie na motívy knihy Jána Uličianskeho. Príbeh o malej princeznej, ktorá túži nájsť na našej Zemi svoje miesto, svoju adresu, svoju mamu. Divadelné predstavenie rieši celospoločenské témy, preto je vhodné pre deti od 10 rokov. Účinkuje divadlo TUŠ.
Po predstavení nasleduje beseda so spisovateľom Jánom Uličianskym a vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou z Trio publishing.

Termín: 13.11.2023 / 10:00 hod. / knižnica Prokofievova 5

 

• Počúvadlo vol. 7
Počúvadlo je projekt, ktorý počas jedného večera prepája hudbu s čítaním slovom. Hosťami sú herečky a herci, autorky a autori kníh, literárny klub Spisopriatelia a priatelia, s ktorými počas roka v knižnici spolupracujeme, či vydavatelia kníh. Našou hudobnou hostkou bude speváčka a skladateľka Timea. Čaká vás aj obľúbená súťaž o knihy.

Termín: 10.11.2023 / 17:00 – 22:00 hod. / knižnica Prokofievova 5

 

• Zvuk knižnice – Boh vajec
V spolupráci so Staromestskou knižnicou prinášame aj do nášho priestoru knižnice hudobné podujatie experimentálnych zvukových performance.

Boh Vajec je umelecký pseudonym Richarda Grimma, talentovaného mladého  multiinštrumentalistu zo Senice. Jeho hudba je hravá, signifikantné pre jeho už teraz zadefinovaný štýl sú vtipný nadhľad, vrstvenie, kolážovité prelínanie a melodickosť. Zvukovú farebnosť a dynamické zmeny však obopína harmónia.

Termín: 24.11.2023 / 17:30 – 19:00 hod. / knižnica Vavilovova 26

  

• Petržalská akadémia vzdelávania (PAV)

Vzdelávací projekt PAV je bezplatný, otvorený všetkým skupinám ľudí bez nároku na dosiahnuté vzdelanie. Jednotlivé prednášky sú vedené odbornými lektormi a témy sú vyberané so snahou posilniť povedomie o prostredí, v ktorom žijeme.

Na vzdelávací projekt sa môžete stále prihlásiť na: nemethova@kniznicapetrzalka.sk alebo na tel.: 02/62 52 01 89

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Prednáška doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. : História Petržalky  od konca 19. stor. do prvej polovice 20. stor.

Termín: 2.11.2023 / 17:30 hod. / knižnica Prokofievova 5.

Prednáška Mgr. Peter Konečný: Fascinujúce dejiny svetového filmu

Termín: 9.11.2023 / 17:30 hod. / knižnica Prokofievova 5.

 

• Spolu a aktívne! Pesnička vždy pomáha, keď nám čosi zlyháva – muzikoterapia pre ľudí v seniorskom veku.
Pozývame všetkých čitateľov a návštevníkov knižnice v seniorskom veku na výnimočné aktívne stretnutia s hudbou.Spolu a aktívne! – Pesnička vždy pomáha, keď nám čosi zlyháva, je sériou 14 muzikoterapeutických workshopov určených predovšetkým seniorom.

Na stretnutiach (seniori môžu prísť aj s mladším sprievodom) naplnených spoločným spevom, muzicírovaním a aj rozhovormi, aktívne precvičia predovšetkým dýchanie, jemnú i hrubú motoriku, pamäť (krátkodobú aj dlhodobú) a artikuláciu. Pomôžu telu i duchu! Získajú nové poznatky z oblasti zdravia a umenia, spoznajú nových ľudí so spoločným záujmom o hudbu. Dobrá nálada a chuť aktívne pomôcť svojmu zdraviu sú vítané!

Účasť je bezplatná.

Termín: každý utorok / 10:00 – 11:30h. / knižnica Vavilovova 26

 

• Literárny hororový večer v knižnici

Predstavenie dvoch autorov a ich tvorby zamerané na hororovú tematiku.

Lukáš Polák a Radoslav Kozák sú dvaja autori, ktorí tvoria žánrovú literatúru, horory, temné a mysterioózne príbehy s pochmúrnou atmosférou na hranicu trileru.

 

Termín: 22.11.2023 / 17:30 – 19:00h. / knižnica Vavilovova 26

 

  • Výstava Výklenok. Petržalka očami Alexandry Barth  

Petržalčanka Alexandra Barth prezentuje diela, ktoré sa venujú prevažne záznamu mestského prostredia a mestských zátiší. Výstava ponúka trinásť diel. Pre prezentované diela je príznačný autorkin záujem o urbánne prostredie. Alexandra Barth je absolventkou Katedry maliarstva a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Ivana Csudaia (2007 – 2013).

Termín: 1.7.- 31.12.2023

Vernisáž výstavy: otvorenie zrekonštruovanej pobočky.  

Miesto: knižnica Vavilovova 26