Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Srdečne vás pozývame na novembrové podujatia v knižnici. 

Dávame do pozornosti:

  • Čo vidím ja nevidí nikto iný – kurz kreatívneho písania pre deti
  • Adventný knižný kvíz, ktorý otvorí predvianočný program v petržalskej knižnici
  • Prvýkrát na strednú, nájdi si knihu potrebnú, Nebojme sa povinného čítania

Výstavy:

  • „Radostná správa“ – výstava komiksu  od Ďura Balogha a Petra Gärtnera
  • „Medula“ – výstava o včele medonosnej

Voľný čas:

  • Filatelistický krúžok – bezplatný filatelistický krúžok pod vedením pani Daniely Schmidtovej prijme nových členov
  • Bystrý utorok – Pomoc! Nemá to tlačítka – kurz informačnej výchovy a práce s mobilným telefónom
  • Muzikoterapia