Novembrové počasie by nikoho nemalo odradiť od návštevy našej knižnice. Ponuka je opäť pestrá a bohatá.