26.04.2018 - 31.08.2018

Pobočka Turnianska 10 Pre dospelých Pre mládež Seniori turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Nový cyklus výstav, prednášok, besied a sprievodných podujatí o Petržalke pod názvom Novodobá Petržalka.  Čo priniesla Petržalke zmena z dedinského charakteru obce na najväčšie sídlisko republiky, ako sa menila spoločenská situácia po zmene režimu v roku 1989, akým aktivitám sa venovali ľudia na sídlisku, kam chodili a ďalšie zaujímavé témy, ktorými Petržalka žila v rokoch 1999-2000 si pripomenieme v rámci prvej výstavy projektu.

Projekt pripravujeme v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF Univerzity Komenského v Bratislave.

Výstava je predĺžená do 31.8.2018