V Novom roku veľa pohody,
šťastné náhody,
žiadne nehody,
významné dohody,
úsmevné príhody
a ďalšie života výhody
a do Nového roka 2019 veľa zdravia, rodinnej pohody, energie a času na čítanie výborných kníh praje

Katarína Bergerová a tím knihovníčiek a  knihovníkov petržalskej knižnice.