20.09.2021 17,00 - 18,00h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna
Nie všetky deti ich jazýček tak úplne “ poslúcha“. Niektoré sú odvážne a jazýček ma jú “ pekne podrezaný“, iné sú tichšie a nesmelšie, či majú s komunikáciou a správnym vyslovovaním slovíčok problém.
Stretnutie s autorkou knihy O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom Luciou Senajovou bude možnosťou pre deti a ich rodičov či starých rodičov zažiť chvíľku pri čítaní a rozprávaní o chlapčekovi, ktorý je trocha iný ako jeho rovesníci.
Svojim spracovaním ponúka možnosť už pomerne malým deťom nahliadnuť a spoznať svet detí s odlišnosťou, hendikepom. Zažijú to spolu s Rudkom na vlastnej koži, čo je veľmi cenná skúsenosť.
„Kniha je vhodná pre deti s jazykovými ťažkosťami ako povzbudenie, ale tiež pre deti, ktoré jazykové problémy nemajú, aby si uvedomili, že existujú aj deti inak obdarené “ hovorí logopedička Ľudmila Mičianová