12.12.2023 - 19.12.2023

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre materské školy na motív knihy Benji Davies „O snehovej vločke“ o jednej snehovej vločke a malom dievčatku Natálke.

Obsah: Prezrieme a prečítame si nádherne ilustrovanú publikáciu a zároveň sa zameriame v diskusii na naše túžby a sny. Porozprávame sa o splnených aj nesplnených túžbach, či sme aj my niekomu splnili niekedy sen. Po prečítaní príbehu si spolu pripravíme snehové vločky, ktoré si budeme vedieť zavesiť na svoj vianočný stromček.

Cieľ: Uvedomiť si, že každý po niečom túžime, hľadáme si miesto vo svete a máme svoje sny, ktoré si vieme sami, ale aj za pomoci druhých splniť.

Cieľová skupina: deti MŠ

Trvanie: 45 min.